ტკივილის მართვა საქართველოშო

საქართველოში ძლიერი და საშუალო ინტენსიობის ტკივილის მქონე პაციენტების 80%-ს, საჭირო ტკივილგამაყუჩებლებზე ხელი არ მიუწვდება. დღეს ტკივილის მოთმენა აუცილებელი აღარ არის, რადგან ტკივილის სწორად მართვის ბევრი საშუალება არსებობს. 


კოლაბორაცია:

 გამოწერა