მრავალფეროვნება და ინკლუზიურობა

მრავალფეროვნება და ინკლუზიურობა წარმატებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავარი ფასეულობებია.


#MovementEDU

მსგავსი ისტორიები

გამოწერა