გაგა ნახუცრიშვილი

გაგა ნახუცრიშვილი. 27 წელი სოხუმის დაცემიდან.


#MovementVoices

გამოწერა