ელენე ხოშტარია

“ჩემთვის არის როგორც ერთი დიდი დღე და ღამე ეს 17 დღე.“ -  ელენე ხოშტარია


#MovementHumans

გამოწერა