დემოკრატია

რა არის დემოკრატია?  

მუსიკა: ალექსანდრე კორძაია (KORDZ)


#MovementEDU

მსგავსი ისტორიები

გამოწერა